(1)
Muhammad Atif Aslam Rao; Anwar ul Haq. مدنی معاشرے میں انسداد جرائم کی نبوی حکمت عملی: Prophetic Strategy of Crime Pervention in Madinan Society. ZTJ 2023, 13, 57-78.